8h-17h từ Thứ 2-CN

Hỗ trợ liên tục 24/7

TÂM PHÚC REAL

Chơn Thành, B.Phước

Hotline: 0938733273

tamphucreal@gmail.com

So sánh các bảng liệt kê

Chỉ550.000.000vnd/Thương lượng

Becamex T1

Khu công nghiệp becamex bình phước, minh thành, chơn thành

: 150

TTHC-Chơn Thành

Chỉ550.000.000vnd/Thương lượng

: 150

TTHC-Chơn Thành

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Đường T2, Khu TDC

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Đường T2, Khu TDC

990.000vnd31.000vnd/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Biệt thự - Villa

990.000vnd31.000vnd/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Biệt thự - Villa

456.000vnd2.900vnd/sq ft

Ample apartment at last floor

Nassau St, New York, NY, USA

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Thị xã Chơn Thành

456.000vnd2.900vnd/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Thị xã Chơn Thành