[vc_row][vc_column]

Membership Packages

4 Columns

[/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”packages-no-padding”][vc_column width=”1/4″]
vnd
 • Khoảng thời gian:
 • Tính chất:
 • Danh sách nổi bật:
[/vc_column][vc_column width=”1/4″]
PLUS
9.99vnd
 • Khoảng thời gian: 2 tuần
 • Tính chất: 20
 • Danh sách nổi bật: 2
[/vc_column][vc_column width=”1/4″] [/vc_column][vc_column width=”1/4″]
GOLD
59.99vnd
 • Khoảng thời gian: 1 năm
 • Tính chất: Danh sách không giới hạn
 • Danh sách nổi bật: 100
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

Membership Packages

3 Columns

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/12″][/vc_column][vc_column width=”10/12″][vc_row_inner el_class=”packages-no-padding”][vc_column_inner width=”1/3″]
vnd
 • Khoảng thời gian:
 • Tính chất:
 • Danh sách nổi bật:
[/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″] [/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″]
PREMIUM
15.99vnd
 • Khoảng thời gian: 2 tháng
 • Tính chất: 100
 • Danh sách nổi bật: 25
[/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”1/12″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

Membership Packages

2 Columns

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_row_inner el_class=”packages-no-padding”][vc_column_inner width=”1/2″]
vnd
 • Khoảng thời gian:
 • Tính chất:
 • Danh sách nổi bật:
[/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″] [/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]
[/vc_column][/vc_row]

Compare listings

So sánh